English version
 
 
Srijeda, 22.09.2021.
Broj posjeta: 4652788
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

15.06.2021. / REAGOVANJE (Foto)

Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“ od 14.06.2021. godine, pod naslovom „Drvoprerađivači iz Plava tvrde: Koncesione naknade nisu usklađivane 13 godina“, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti povodom ove teme i konstantnih javnih prozivanja od strane Udruženja drvoprerađivača iz Plava, a kako bi zaključili javnu prepisku, Uprava za šume Crne Gore daje sljedeće
REAGOVANJE
Uprava za šume Crne Gore, kao državni organ, koji gazduje državnim resursom – crnogorskim šumama, još jednom ističe da svoje nadležnosti - upravne i sa njima povezane stručne poslove u šumarstvu, obavlja ISKLJUČIVO u skladu sa Zakonom o šumama i ostalim važećim propisima. Da li se nekom pravnom licu sviđaju ili ne procedure prilikom dodjele koncesija, kao i uslovi koji moraju biti ispoštovani za to, nije u našoj nadležnosti niti ćemo se time baviti. Prosto - to su usvojene procedure koje Uprava za šume mora ispoštovati, a o emocijama onih koji učestvuju u njima ne možemo, niti želimo prosuđivati.
Čitajući Vaše reagovanje, ne možemo, a da ne primjetimo da očigledno postoji neki mnogo veći, dublji i možda čak i lični bezrazložni animozitet prema Upravi za šume. Da bi javnost bila upoznata sa činjenicama, moramo istaći da očigledno miješate nadležnosti, pravila, propise, ugovore i sve u vezi sa tim, kako biste javno saopštili svoje poslovne probleme, frustracije, napravili senzaciju i pokušali da mimo zakona nađete rješenje. Nažalost, poslovni ambijent i poslovna komunikacija se ne gradi na ovakav način, ali opet, ne želimo o tome da sudimo, svako radi onako kako zna i umije. U nadležnosti Uprave za šume nije i nikada neće biti analiza džepova stranki sa kojima posluje, koje uđu u zgradu Uprave, i nemamo namjeru da se sa tim bavimo, niti da analiziramo finansijsko, imovinsko i materijalno stanje pojedinaca, ukoliko je to Vaš manir u poslovanju. Naše stranke poštujemo i imamo isključivo poslovnu saradnju sa svima koji nam se obrate sa nekim zahtjevom, a na koji možemo da odgovorimo, al isto tako zahtjevamo i poštovanje naše institucije, kao i službenika koji tu rade.
Svake godine Uprava za šume pravi planove i programe gazdovanja po kojima se određena količina resursa stavlja na raspolaganje pravnim licima koja se bave drvopreradom putem javnih poziva. Opet naglašavamo – NEMA PRIVILEGOVANIH, NITI ĆE IH BITI. Postoje javni pozivi, koji se objavljuju i koji imaju određene uslove koji moraju biti ispoštovani. Postoje jasni kriterijumi ocjenjivanja, postoji pravo žalbe. Te „SITNICE“ kako kažete, zbog kojih je prije tendera odbacivana Vaša dokumentacija, zapravo nisu sitnice, već ELIMINACIONI USLOVI, koji moraju biti ispunjeni da bi se učestvovalo na tenderu. Iz tih razloga očekujemo, ako već 13 godina analizirate Upravu za šume i njeno poslovanje, koncesione ugovore, cijene, internu papirologiju i arhivu, da ćete se u budućem periodu prijaviti na neki od javnih poziva sa ispunjenim uslovima ili (da bolje razumijete) „SITNICAMA“, kako biste ravnopravno sa ostalim pravnim licima učestvovali na tenderu. Uprava za šume ne posjeduje šume, ona samo gazduje sa njima. Ne izvlačimo imena iz šešira da bismo nekome dodijelili sirovinu, već u skladu sa važećim propisima objavljujemo javne pozive za dodjelu šuma u državnoj svojini na korišćenje.
Svaki poslovni potez Uprave za šume, kao državnog organa, analizira se i kontroliše kroz brojne inspekcije, institucije kontrole i sl. Svake godine imamo mnogo više kontrola i nadzora nego što Vi možete i zamisliti, jer Uprava za šume nije privatna firma, već državni organ koji ne može da sprovodi samovolju ili da posluje bez saglasnosti ostalih većih državnih instanci. S tim u vezi i odgovornost koju nosimo je mnogo veća, a svaki poslovni poduhvat koji mora biti u skladu sa zakonom, podložan velikoj provjeri i stalnom nadzoru. Nema potrebe da nam prijetite tužilaštvom, pravosudnim organima, krivičnim prijavama, jer to su institucije sa kojima Uprava za šume oduvijek sarađuje i sarađivaće. Nije nam strano - ni kontrole, ni saradnja, ni tužbe, ni prijave, ni kazne, i ovim putem Vas i pozivamo da prijavite sve ono za šta imate dokaze, a ne da zamarate javnost pretpostavkama. Da li postoji nepravilnosti, sigurno, ali za svaku do sada, odgovorni službenici su snosili odgovornost i dobili kazne, a tako će biti i ubuduće. I ne samo odgovorni službenici, već i koncesionari. Svidjelo se to nekome ili ne, pravila, propisi i zakoni se moraju poštovati, a svi koji ne rade u skladu sa tim biće kažnjeni.
Ovim putem ističemo da Uprava za šume nema namjeru da advokatiše ni koncesionaru DOO „Pelendić trade“, niti bilo kom drugom koncesionaru. Za nas, oni su samo pravna lica sa kojima imamo sklopljen ugovor, koji moramo ispoštovati, a sve optužbe koje imate na njihov račun ili na račun bilo koga drugog možete podnijeti nadležnim organima na dalje postupanje. Naša obaveza je da pratimo poštovanje koncesionog ugovora, a ne medijske optužbe, insinuacije i slično. Postoje nadležni organi koji se bave sa tim. Uprava za šume je tu da štiti samo i isključivo crnogorske šume, a nikako i nikada ni jednog pojedinca, pravno lice, koncesionara, službenika koji zloupotrebi položaj i sl. Vaši lični zahtjevi za dodjelu sirovine mimo javnog poziva nisu u našoj nadležnosti i vode Upravu za šume u kršenje zakonskih procedura, jer postoje jasno utvrđeni propisi po kojima se državna šuma daje na korišćenje. Ukoliko ispunjavate uslove možete se prijaviti i učestvovati na tenderu, i to je jedini i ispravni način na koji od nas možete dobiti sirovinu. Sve ostalo predstavlja kršenje zakona, a Uprava za šume to neće raditi. Ukoliko ipak želite da budete privilegovani i ne učestvujete na našim javnim pozivima, a dobijete sirovinu, onda se morate obratiti na neku drugu adresu, jer nemamo namjeru da kršimo procedure ni zbog čijeg interesa.
Kada pominjete cijene, ne možemo ostati imuni na vašu detaljnu i nevještu analizu tog koncesionog ugovora. Čini se, da ste se više bavili Upravom za šume u poslednjih 13 godina nego drvopreradom. Kao koncendentu koji je sklopio ugovor sa koncesionarom, ostavite nam naše diskreciono pravo da se mi bavimo cijenama, a i njihovom promjenom i usklađivanjem. A za sve „greške“ ili kako rekoste „koruptivne radnje“ ukoliko ih ima, sigurno je da će odgovarati oni koji su odgovorni za njih pred nadležnim organima, a ne pred Vama. Ipak, zbog javnosti rećićemo da od 2010. godine se ne vrši usklađivanje cijena zaključkom Vlade Crne Gore broj 03-10201 od 01.10.2009. godine, da je riječ je o ugovorenoj cijeni, a inače usklađivanje cijena se vrši na osnovu indeksa kretanja cijena u šumarstvu i drvopreradi, koje može biti nekad pozitivno nekad negativno i ti indeksi bitnije ne utiču na promjenu ugovorenih cijena, a na osnovu podataka koji se dobijaju od MONSTATA. Nije riječ o duplo većim cijenama koje vi priželjkujete sa „stručnim ljudima“, a koje važe za jednogodišnje ugovore za koje su cijene neuporedivo veće. „Nepravde“ ima na svakom koraku, takođe nezadovoljstva, pa možda i u našoj upravi, ali eto Uprava za šume ćuti. Najlakše je biti bučan, ali treba sagledati stvari iz više uglova. Po važećem zakonu 70% od naplaćene koncesione naknade ide lokalnoj samoupravi, ali očigledno ni to nije dovoljno od Uprave za šume po Vama, koja da bi došla do naplate koncesione naknade prolazi kroz ogroman proces rada, koji je Vama pretpostavićemo poznat, obzirom da nas temeljno analizirate već 13 godina. Možda su i plate zaposlenih Uprave za šume niske u odnosu na posao koji obavljaju da bi obezbjedili i lokalnoj upravi i državi i koncesionarima sve što je potrebno, ali oni ćute i rade ni malo lak posao, a možda da tog zakonskog rješenja nema i ta realnost bi bila promjenjena i naši inženjeri i šumari bi bili adekvatno nagrađeni za težak posao koji obavljaju. Ono što je veoma bitno je da se poštuje koncesioni ugovor i redovno izmiruju obaveze, ali opšte je poznata činjenica da čovjek koji ima nikad nije zadovoljan, pa tako i u ovom slučaju.
O neprimjerenosti da komentarišemo sudska rješenja, ne bismo zamarali javnost, al ističemo da ne treba Vi da nam ukazujete šta je primjereno, a šta ne. Ono što ćemo Vas obavjestiti jeste da nismo ništa komentarisali, nego istakli činjenice i argumente iza kojih stoji sudsko rješenje, jer ne pripadamo onima koji paušalno nabrajaju pretpostavke bez dokaza. Znači nismo komentarisali sudsko rješenje, već naglasili da ćemo ga uvijek poštovati, svidjelo se to nekome ili ne, jer to je odluka suda, koja se mora ispoštovati.
Ovim putem obavještavamo javnost da Uprava za šume ovim reagovanjem završava svaku dalju medijsku prepisku sa Udruženjem drvoprerađivača iz Plava, a njih poziva da sve ostale zahtjeve, želje, insinuacije i slično, a koje se tiču nadležnosti Uprave za šume u budućem periodu dostavi pisanim putem na adresu Uprave za šume, kao što je i praksa, gdje ćemo moći pomno da ih razmotrimo, ukoliko su isti u opisu naših poslova. Uprava za šume ovim saopštenjem zaključuje ovu temu i ističe da više neće reagovati na tekstove Udruženja drvoprerađivača iz Plava.

Uprava za šume Crne Gore


 

 

Novosti

20.09.2021.
UGOVORI O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKE JEDINICE PO PODRUČNIM JEDINICAMA

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


09.09.2021.
Odluka o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za 2021. godinu (PRILOG)

Dodjeljuje se pravo na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda (cvjetovi, sjeme, plodovi, smola, četine, lišće šumskog drveća i grmlje, trava, mahovina, paprat, šušanj, treset i humus, ljekovito, aromatično i jestivo bilje, šumsko voće i gljive) u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za 2021. godinu pravnim licima, registrovanim za otkup nedrvnih šumskih proizvoda u Centralnom registru privrednih subjekata, koji su se prijavili na javni oglas, koji je raspisala Uprava za šume.


08.09.2021.
REAGOVANJE (Foto)Povodom saopštenja mještana sela Vidre, objavljenog u brojnim medijima, kao i email-a Fondacije Banka hrane Crne Gore, proslijeđenog brojnim adresama, a sada i najnovijeg i svakako najupečatljivijeg saopštenja gospodina Mitrovića iz NVO „Breznica“, a sve u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog netačnih tvrdnji kako potpisnika pomenutog saopštenja, tako i neumjesnih komentara gospodina Mitrovića u vezi sječe šuma na brdu Gosteč, Uprava za šume Crne Gore, Područna jedinica Pljevlja, kako je i najavila, daje sljedeće reagovanje.

01.09.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Napadnut još jedan šumar01.09.2021.
REAGOVANJE


Povodom saopštenja mještana sela Vidre, objavljenog u brojnim medijima, kao i email-a Fondacije Banka hrane Crne Gore, proslijeđenog brojnim adresama, a sve u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog netačnih tvrdnji potpisnika pomenutog saopštenja, Uprava za šume Crne Gore, Područna jedinica Pljevlja daje sljedeće reagovanje

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.