English version
 
 
Četvrtak, 24.08.2017.
Broj posjeta: 440711
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana
Broj 5

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Dobrodošli na web sajt Uprave za šume !!!


 

Novosti

23.08.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)

Predmet aukcije je prodaja šuma u državnoj svojini prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) za P.J. Plužine, Rožaje, Gusinje, Bijelo Polje, Šavnik, Plav, Nikšić i Berane za 2017. godinu u količinama, kako stoji u tabeli.

23.08.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na stovarištu-lager, dobijenih sječom stabala trasi žičare i ski staze skijališta „Kolašin 1600“, zaplijenjeni drvni sortimenti i trasa puta Jezerine-Lubnice u količinama, kako stoji u tabeli.

11.08.2017.
JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU

Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017.godinu, broj 07-365 od 16.februara 2017.godine (`Sl.list CG`, br.15/17), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.

07.08.2017.
Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (PRILOG)

04.08.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na stovarištu, dobijenih sječom stabala na trasama dalekovoda `Krnovo-Brezna`,na stovarištu Brezna.

Uprava za šume 2008.