Kontaktirajte nas
English version
 
 
 
Petak 24.02.2017.
Broj posjeta: 101587
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Dobrodošli
 

Novosti

31.01.2017.
UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH RADNIKA UPRAVE ZA ŠUME

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) AD "Sava Osiguranje"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nebojša Šćekić - IZVRŠILAC.

31.01.2017.
UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) AD "SAVA MONTENEGRO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Nebojša Šćekić i DOO "Sava Car"- Podgorica, koga zastupa, Radenko Damjanović.

28.12.2016.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "SOMINA" - P.J. NIKŠIĆ

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

28.12.2016.
UGOVOR O NABAVCI HIGIJENSKIH PAKETA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "TEKOM-PROMET"- Podgorica, koga zastupa direktor, Vladimir Rajković - DOBAVLJAČ.

28.12.2016.
UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME I P.J. PLJEVLJA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "KIPS"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nikola Drekalović - DOBAVLJAČ.

Uprava za šume 2008.