Kontaktirajte nas
English version
 
 
 
Ponedeljak 05.12.2016.
Broj posjeta: 94919
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Dobrodošli


 

Novosti

23.11.2016.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME PO PODRUČNIM JEDINICAMA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC.

2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ" - Pljevlja, koga zastupa direktor, Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.

21.11.2016.
UGOVOR O NABAVCI GORIVA (Partija III)

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC.

2) "JUGOPETROL" AD - Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Andreas Triantopoulos - IZVRŠILAC.

21.11.2016.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 31.oktobra do 18 novembra, 2016. godine.

21.11.2016.
UGOVOR O NABAVCI SADNICA ČETINARA ZA POTREBE POŠUMLJAVANJA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC.

2) "MONTENOMAKS RASADNIK VIR" - Nikšić, koga zastupa direktor, Gradimirka Muminović - DOBAVLJAČ.

16.11.2016.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na stovarištima, dobijenih sječom stabala na trasama dalekovoda „Brezna – Kličevo“ i dionice autoputa Smokovac - Mateševo, u količinama i lokacijama, kako stoji u tabeli.

Uprava za šume 2008.