English version
 
 
Nedelja, 30.04.2017.
Broj posjeta: 116017
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Dobrodošli na web sajt Uprave za šume !!!


 

Novosti

20.04.2017.
UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU STABALA, OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA, RAZGRANIČAVANJE I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA ZA 2017. GODINU

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "GP OBNOVA"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Dejan Ostojić - DOBAVLJAČ.

19.04.2017.
UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "GRAFO GROUP"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Saša Bakoč - DOBAVLJAČ.

13.04.2017.
OBAVJEŠTENJE SVIM UČESNICIMA JAVNOG POZIVA ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE, PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU (Prilog)

10.04.2017.
OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA JAVNOG OTVARANJA PONUDA PO JAVNOM POZIVU ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU (Prilog)

06.04.2017.
PITANJA I ODGOVORI ZA POJAŠNJENJA POJEDINIH ODREDABA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU (Prilog)

Uprava za šume 2008.