English version
 
 
Utorak, 12.12.2017.
Broj posjeta: 802610
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Dobrodošli na web sajt Uprave za šume !!!


 

Novosti

07.12.2017.
UGOVOR O NABAVCI GORIVA (Partija III)

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) "JUGOPETROL AD"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Antonios Semelides - IZVRŠILAC.

29.11.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU SA TRASE ŽIČARE I SKI STAZE SKIJALIŠTA „KOLAŠIN 1600“

Predmet aukcije je drvo u dubećem stanju na trasi žičare i ski staze skijališta “Kolašin 1600”, područna jedinica Kolašin u količini datoj u tabeli.

28.11.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA SA TRASE PUTA “JAVORJE-DIO” PODRUČNA JEDINICA PLAV

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi puta “Javorje-Dio”, područna jedinica Plav, kako stoji u tabeli.

28.11.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Pljevlja u gazdinskoj jedinici “Kraljeva Gora-Bunetina” odeljenje 73a, u količini i lageru, datoj u tabeli.

23.11.2017.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME PO PODRUČNIM JEDINICAMA (ZA PARTIJE 1 I 2)

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa Direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.

Uprava za šume 2008.