English version
 
 
Petak, 05.06.2020.
Broj posjeta: 3027350
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i javne nabavke


 

Vijesti

 03.06.2020. - UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU ŠUMA, PRIJEM DRVNIH SORTIMENATA I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "NIKOLA"- Berane, koga zastupa izvršni direktor - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 26.05.2020. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za potrebe doznake, žigosanje drvnih sortimenata i obilježavanje granica. / Cijela vijest >>

 19.05.2020. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma. / Cijela vijest >>

 18.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BIJELA-VOJNIK" - P.J. ŠAVNIK
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) D.O.O. "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 18.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "LOVNIČKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) D.O.O "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ervin Herak, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 16.05.2020. - Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu zasijedao u Rožajama: Dogovorene aktivnosti za prevenciju daljih požara (FOTO/LINK)
Povodom velikog broja šumskih požara koji su juče buknuli na području Rožaja, danas je u toj Opštini održana vanredna sjednica međuresorskog Koordinacionog tima Vlade za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu. / Cijela vijest >>

 14.05.2020. - Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile neophodnu dokumentaciju na Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020. godinu (LINK).
Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. / Cijela vijest >>

 14.05.2020. - Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile potpunu dokumentaciju na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ za 2020. godinu (LINK)
Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. / Cijela vijest >>

 13.05.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi dalekovoda 400 KV Čevo-Pljevlja, u Gazdinskoj jedinici “Tara Kosanica” u Područnoj jedinici Pljevlja - Partija 1, prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta Pljevlja-Metaljka, u Gazdinskoj jedinici “Jugoštica” u Područnoj jedinici Pljevlja - Partija 2 i prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta na lageru, u Područnoj jedinici Rožaje u gazdinskim jedinicama „Baćko Besničke šume“ i „Crnja Ibarac“ - Partija 3, po vrstama i količini datim u sledećim tabelama. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na područiju prostora rudnika „Šuplja stijena“, u Gazdinskoj jedinici “Ljubišnja” u Područnoj jedinici Pljevlja, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.