English version
 
 
Nedelja, 17.01.2021.
Broj posjeta: 3144152
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana
Broj 3

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 16.12.2020. - UGOVOR O NABAVCI OPREME ZA NADOGRADNJU IT SISTEMA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2) DOO "AVALON LTD"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Marko Gajević - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>


 08.12.2020. - UGOVOR O NABAVCI ALATA-INSTRUMENATA ZA MJERENJE OBLE GRAĐE
Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>


 07.12.2020. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Predmet jednostavne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume. / Cijela vijest >>

 02.12.2020. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Izbor najpovoljnije ponude za nabavku alat-instrumenata za mjerenje oble građe. / Cijela vijest >>

 28.11.2020. - REAGOVANJE na novinski članak objavljen u DN “Vijesti“, 28.11.2020. godine (PRILOG)
Povodom teksta objavljenog u DN "Vijesti", 28.11.2020.godine, sa naslovom „Država aminovala sječu preko 5.000 kubika zaštićene vrste”, Uprava za šume objavljuje reagovanje. / Cijela vijest >>

 26.11.2020. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)
Predmet javne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume. / Cijela vijest >>

 26.11.2020. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)
Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe. / Cijela vijest >>

 21.11.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLUŽINE I P.J. KOLAŠIN
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata u P.J.Plužine dobijenih sječom stabala na trasama pristupnih puteva za izgradnju 400 KW dalekovoda Pljevlja-Čevo i P.J.Kolašin dobijenih sječom stabala na trasi pristupnog puta za izgradnju dalekovoda za auto put Bar-Boljare i trasa skijališta ,,Kolašin 1450’’ i ,,Kolašin 1600’’, po Partijama, u skladu sa količinama i vrstama drveta, kako stoji u datim tabelama. / Cijela vijest >>

 12.11.2020. - PLAN INTEGRITETA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)
/ Cijela vijest >>

 05.11.2020. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu (PRILOG)
Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.