English version
 
 
Ponedeljak, 16.09.2019.
Broj posjeta: 2924773
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 14.09.2019. - JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli. / Cijela vijest >>

 12.09.2019. - OBAVJEŠTENJE UČESNICIMA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2019. GODINU (Prilog)
Obavještenje učesnicima Javnog poziva 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019. godinu. / Cijela vijest >>

 11.09.2019. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA POSTAVLJANJU TERMO FASADE, OLUKA I ULAZNIH VRATA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Predmet nabavke su termoizolaterski radovi sa fasadom, izrada i postavljanje oluka, nabavka i zamjena spoljašnjih vrata. / Cijela vijest >>

 05.09.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, gazdinskoj jedinici “Javorak-Vojnik ” u područnoj jedinici Nikšić u skladu sa datom tabelom. / Cijela vijest >>

 04.09.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke i usluga je nabavka i postavljanje novog krovnog pokrivača sa opšivkama i olucima na upravnoj zgradi Uprave za šume u Pljevljima. / Cijela vijest >>

 01.09.2019. - JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Rožaje za 2019.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datim tabelama. / Cijela vijest >>

 31.08.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, puta Kaluđerski Laz-Šdedim u gazdinskoj jedinici “Crnja Ibarac” u područnoj jedinici Rožaje u skladu sa tabelom. / Cijela vijest >>

 30.08.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala područiju prostora rudnika „Šuplja stijena“, u gazdinskoj jedinici “Ljubišnja” u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa tabelom. / Cijela vijest >>

 28.08.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa datom tabelom. / Cijela vijest >>

 27.08.2019. - UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA ZA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJA O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "C LINE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Miloje Caković - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.