English version
 
 
Utorak, 27.09.2022.
Broj posjeta: 4904088
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

26.09.2022. / UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)


Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, a sve sa ciljem praćenja i upotrebe službenih motornih vozila u vrijeme trajanja izbornog procesa, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima objavljuje korišćenje službenih automobila u njenom voznom parku, za period od 19.septembra do 26.septembra, 2022. godine.


Putne naloge za vozila Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, možete pogledati na sledećim linkovima:


- CENTRALA

- PJ PLJEVLJA

- PJ KOLAŠIN

- PJ NIKŠIĆPregled ostalih putnih naloga, po organizacionim jedinicama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, biće objavljeni, nakon dostave podataka.


 

 

Novosti

22.09.2022.
Rješenje o ispravci greške kod cijene date na korišćenje u prvostepenoj odluci br. 01-311/22 UPI-264/1 (PRILOG)

20.09.2022.
Srećan Dan ekološke države! (FOTO ALBUM)


Povodom državnog praznika 20. septembra, Dana proglašenja Crne Gore ekološkom državom, danas je organizovana velika Ekološka akcija građana Crne Gore, u kojoj su građani zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija uklanjali otpad na putnom pravcu Danilovgrad – Nikšić – Šavnik – Žabljak.


20.09.2022.
JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Petnjica, Nikšić, Plužine, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.19.09.2022.
Gostovanje VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodina Armina Mujevića u emisiji

TEMA: Cijena ogrijevnog drveta za stanovništvo u ruralnim područjima i borba protiv bespravne sječe šuma.


19.09.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 12.septembra do 19.septembra, 2022. godine.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.