English version
 
 
Ponedeljak, 03.08.2020.
Broj posjeta: 3061377
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

03.08.2020. / UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, a sve sa ciljem praćenja i upotrebe službenih motornih vozila u vrijeme trajanja izbornog procesa, Uprava za šume objavljuje korišćenje službenih automobila u njenom voznom parku, za period od 27.jula do 03.avgusta, 2020. godine.


Putne naloge za vozila Uprave za šume, možete pogledati na sledećim linkovima:


- CENTRALA

- PJ PLJEVLJA

- PJ PLUŽINE

- PJ ŠAVNIK

- PJ KOLAŠIN

- PJ BIJELO POLJE

- PJ NIKŠIĆ

- PJ DANILOVGRAD


Pregled ostalih putnih naloga po organizacionim jedinicama, biće objavljeni, nakon dobijanja podataka.
 

 

Novosti

03.08.2020.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 27.jula do 03.avgusta, 2020. godine.

31.07.2020.
ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-2696/1 OD 22.07.2020. GODINE, ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLJEVLJA

Prodaja drvnih sortimenata, vršiće se po partijama Javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za šume - Pljevlja, dana 05.08.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova.

28.07.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, BERANE, PLJEVLJA, NIKŠIĆ I PLUŽINE)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u područnim jedinicama Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić I Plužine

27.07.2020.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 20.jula do 27.jula, 2020. godine.

27.07.2020.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 20.jula do 27.jula, 2020. godine.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.