English version
 
 
Ponedeljak, 02.08.2021.
Broj posjeta: 4580184
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

09.06.2021. / REAGOVANJE (Foto)

Povodom teksta objavljenog u ND „Vijesti“ od 06.06.2021. godine, rubrika Društvo, pod naslovom „Biće dobro, ako bude kiše“, a u cilju objektivnog informisanja javnosti kada je riječ o konkretnim nadležnostima Uprave za šume u oblasti zaštite šuma od požara i značaja i aktuelnosti teme, Uprava za šume daje sljedeće:
REAGOVANJE
Opšte je poznato da Crna Gora spada među tri najšumovitije zemlje u Evropi, jer šume u Crnoj Gori pokrivaju oko 60 % ukupne teritorije. To je samo jedan u nizu razloga, koji nam daje obavezu da se sa posebnom pažnjom odnosimo prema šumskom nacionalnom bogatstvu.
Uprava za šume kroz svoje nadležnosti, koje su prvenstveno regulisane Zakonom o šumama, ima vodeću ulogu u kreiranju i sprovođenju razvojne politike u oblasti šumarstva, a posebno u oblasti zaštite šuma, kao i preventivnog djelovanja. Šumski požari predstavljaju globalni ekološki i ekonomski problem, a crnogorske šume su nažalost, zbog svoje geografske pozicije i sve izraženijih negativnih uticaja klimatskih promjena, posebno ugrožene. Uprava za šume, kao državni organ, čini sve što je u njenoj moći u cilju zaštite šuma od požara, u mjeri u kojoj su te obaveze definisane Zakonom, a u skladu sa resursima sa kojima raspolaže. Međutim, neophodno je naglasiti da je u ovoj oblasti riječ o kompleksnoj saradnji više sektora i institucija, koje ulažu ogromne napore da spriječe, ali i saniraju štete koje šumski požari prouzrokuju. Zbog značaja teme o šumskim požarima, neophodno je da zajedničkim snagama razvijemo kolektivnu svijest, pozovemo sve na odgovornost i da zajedničkim snagama preventivno djelujemo, pomognemo i sarađujemo u ovoj oblasti.
Na području Crne Gore identifikovane su najugroženije lokacije za nastanak šumskih požara. Prema Nacionalnom planu za zaštitu od požara, šume u Crnoj Gori podijeljene su u četiri grupe prema stepenu ugroženosti. U skladu sa tim i saglasno Zakonu, Uprava za šume ažurira Planove zaštite šuma od požara, sa detaljnim kartografskim prikazom po kategorijama ugroženosti, a planove i karte u elektronskoj formi dostavlja MUP-u, Sektoru za vanredne situacije. Posebno je značajno naglasiti da se vrši uredno poslovanje u šumi, što je značajna preventivna mjera, a osim toga, u okviru redovnih poslova, u šumi se preduzimaju i druge preventivne mjere u smislu održavanja putne infastrukture, protivpožarnih pruga, uklanjanja lakozapaljivog materijala iz šume, pojačane kontrole aktivnosti u šumama tokom sušnih perioda i sl.
U vremenu povećane opasnosti od požara Uprava za šume uspostavlja stalna dežurstva (00-24h) i prijem informacija o vremenu nastanka požara, lokaciji, intenzitetu požara, površini, procjeni širenja požara, kao i mogućnosti lokalizovanja nastalog požara. Dežurni službenik je u obavezi da dobijene podatke unese u knjigu, da bez odlaganja obavjesti opštinsku Službu zaštite i spašavanja, MUP i koncesionara. Takođe, u okviru budžeta Uprave za šume svake godine obezbijeđuju se sredstva za angažovanje 80 osmatrača požara, kao i određene količine nove opreme.
Uprava za šume vodi evidencije i baze podataka o šumarstvu. Na godišnjem nivou, a u skladu sa svojim nadležnostima, prikupljaju se između ostalog i podaci o štetama od požara u državnim, ali i u privatnim šumama, koje obuhvataju skoro 50% ukupne površine šuma. Procijenu šteta vrši Uprava za šume po područnim jedinicama obilaskom terena i nakon toga radi detaljne analize. Prikazuju se podaci o broju požara, veličini opožarene površine, posječenoj drvnoj zapremini i vrijednosti posječene drvne zapremine po pojedinim tipovima šuma, u kojima su se u toku godine od ovog uzročnika pojavile štete. Kod štete od požara iskazuje se vrijednost drvne zapremine na panju, koja je izgorjela ili koja se zbog nastale štete morala posjeći. U našoj nadležnosti je procijena ekonomske štete, dok su ekološke štete neprocjenjive.
Ovde treba naglasiti da za zemlje Sredozemlja, u koje spada i Crna Gora, smatra se da je procenat opožarene površine od 1% do 1,5% u odnosu na ukupnu površinu pod šumama u granicama normale, a u prošloj 2020. godini, udio površine pod šumom zahvaćene požarima u Crnoj Gori iznosio je 0.64%.
Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da je uočljiva ugroženost šumskih resursa djelovanjem antropogenih faktora i da je preko 90% šumskih požara izazvano uticajem čovjeka. Ovaj problem ima sve veće razmjere kako na našim prostorima tako i u svijetu. Takođe, poražavajuća činjenica je i prisutnost namjernog izazivanja požara zbog povećane proizvodnje nedrvnih šumskih proizvoda kao što su šipurak, vrijesak, različite vrste pečurki i slično, ali i namjerno izazivanje požara prilikom čišćenja imanja, koje u velikom broju slučajeva rezultira ogromnom štetom, ne samo po šume već i po ljudske živote.
U cilju uspješnog djelovanja i funkcionisanja sistema zaštite od šumskih požara, neophodna je koordinacija i saradnja svih državnih organa i organa opštine, privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika, ali i fizičkih lica, pod uslovima koji su propisani zakonima. Od potrebnih sredstava za gašenje požara Uprava za šume posjeduje dovoljan broj naprtnjača, koje ima svaki lugar. Osim toga, Uprava za šume je postavila i deset plastičnih cistjerni odnosno rezervoara za vodu kapaciteta 10mł, koje su postavljene na lokacijama gdje je dostupan izvor vode, a na terenima gdje postoji potencijalna opasnost od pojave požara. Takođe, Uprava za šume posjeduje i 150 „mlatilica“ (čelične metle) koje su na raspolaganju područnim jedinicama. Sigurno je da u narednom periodu treba raditi na obnavljanju opreme za brzu intervenciju u slučaju pojave požara, povećanju broja osmatrača i efikasnijoj razmjeni informacija sa drugim institucijama, kako bi se suzbili šumski požari u što većoj mjeri ili držali pod kontrolom.
Mišljenja smo da je u bliskoj budućnosti neophodno unaprijeđenje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite od šumskih požara, ali takođe i rigoroznija kaznena politika kad je riječ o namjernom izazivanju požara. Potrebno je da se zajedničkim djelovanjem svih činilaca u javnom sektoru podigne svijest građana o značaju šuma i destruktivnoj snazi požara i da se unaprijedi međusektorska saradnja i obezbjede dodatna sredstva za unapređenje neophodne opreme.
Ovim putem Uprava za šume apeluje na sve da shvate ozbiljnost problema šumskih požara, da budu odgovorni pojedinci, koji se sa poštovanjem odnose prema prirodi, jer se ovaj problem ne može riješiti ni spriječiti bez zajedničkog djelovanja svih nas.

Zato čuvajmo naše šume!

Uprava za šume Crne Gore


 

 

Novosti

29.07.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. ROŽAJE i KOLAŠIN) - (Prilog)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje i Kolašin za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

28.07.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. PLJEVLJA i NIKŠIĆ) - (Prilog)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Pljevlja i Nikšić za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

26.07.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto/Video)Obzirom da smo u prethodnom periodu bili svjedoci skoro svakodnevnih požara na različitim područjima Crne Gore, od kojih su neki i dalje aktivni, a koji su uglavnom izazvani nepažnjom i neodgovornim odnosom građana, Uprava za šume ovim putem apeluje na građane da budu odgovorni i da se suzdrže od bespotrebnih i nekontrolisanih paljenja vatre na otvorenom prostoru.


19.07.2021.
ČESTITKA (Foto)Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti Uprava za šume upućuje najiskrenije čestitke povodom predstojećeg velikog praznika Kurban Bajrama.


12.07.2021.
ČESTITKA (Foto)Svim građankama i građanima Crne Gore, kolektiv Uprave za šume upućuje srdačne čestitke povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka naroda Crne Gore 1941. godine, sa iskrenim željama za dobro zdravlje i ličnu i porodičnu sreću!


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.