English version
 
 
Četvrtak, 14.11.2019.
Broj posjeta: 2958953
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

16.10.2019. / Crna Gora i Bugarska potpisale deklaraciju o saradnji u oblasti šumarstva (FOTO/LINK)

Crna Gora i Bugarska u narednom periodu ostvarivaće tješnju i intenzivniju saradnju u oblasti šumarstva, u cilju razvoja ovog sektora u obje zemlje i efikasnijeg suočavanja sa izazovima u ovoj oblasti koje donose klimatske promjene. Poseban efekat od saradnje imaće crnogorski studenti.

Osnov za buduću saradnju je Deklaracija koja je da danas potpisana u Sofiji između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, ishrane i šumarstva Republike Bugarske. Dokument su potpisali državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju dr Milosav Anđelić i Atanas Dobrev pomoćnik ministra poljoprivrede ishrane i šumarstva Bugarske.

Posebna pažnja biće usmjerena na realizaciju zajedničkih projekata u dijelu prilagodljivosti vrsta drveća uslovima uzrokovanim klimatskim promjenama. U tom pravcu državni sekretar Anđelić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač prethodnih dana imali su niz sastanaka na Šumarskom fakultetu u Sofiji.

Iskazana je spremnost Bugarske da Crnoj Gori pruži sveobuhvatnu pomoć u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva u oblasti šumarstva sa EU propisima.Detaljniji izvještaj sa sastanka, možete pogledati na sledećem linku ---> IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA FOTOGRAFIJAMAPR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 

 

Novosti

12.11.2019.
Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)

11.11.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke je nabavka IT opreme u okviru nastavka nadogradnje IT sistema Uprave za šume.

06.11.2019.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa datom tabelom.

05.11.2019.
UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICA UPRAVE ZA ŠUME

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "PELENGIĆ TRADE"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Ratko Pelengić - DOBAVLJAČ.

01.11.2019.
UGOVOR O RADOVIMA NA ZAMJENI SPOLJAŠNJE STOLARIJE - PROZORA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "MIKROMONT"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Muzafer Ljuca - IZVOĐAČ.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.