English version
 
 
Petak, 05.06.2020.
Broj posjeta: 3027346
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i javne nabavke


 

Novosti opširnije

16.10.2019. / Crna Gora i Bugarska potpisale deklaraciju o saradnji u oblasti šumarstva (FOTO/LINK)

Crna Gora i Bugarska u narednom periodu ostvarivaće tješnju i intenzivniju saradnju u oblasti šumarstva, u cilju razvoja ovog sektora u obje zemlje i efikasnijeg suočavanja sa izazovima u ovoj oblasti koje donose klimatske promjene. Poseban efekat od saradnje imaće crnogorski studenti.

Osnov za buduću saradnju je Deklaracija koja je da danas potpisana u Sofiji između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, ishrane i šumarstva Republike Bugarske. Dokument su potpisali državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju dr Milosav Anđelić i Atanas Dobrev pomoćnik ministra poljoprivrede ishrane i šumarstva Bugarske.

Posebna pažnja biće usmjerena na realizaciju zajedničkih projekata u dijelu prilagodljivosti vrsta drveća uslovima uzrokovanim klimatskim promjenama. U tom pravcu državni sekretar Anđelić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač prethodnih dana imali su niz sastanaka na Šumarskom fakultetu u Sofiji.

Iskazana je spremnost Bugarske da Crnoj Gori pruži sveobuhvatnu pomoć u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva u oblasti šumarstva sa EU propisima.Detaljniji izvještaj sa sastanka, možete pogledati na sledećem linku ---> IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA FOTOGRAFIJAMAPR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 

 

Novosti

03.06.2020.
UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU ŠUMA, PRIJEM DRVNIH SORTIMENATA I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "NIKOLA"- Berane, koga zastupa izvršni direktor - DOBAVLJAČ.

26.05.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za potrebe doznake, žigosanje drvnih sortimenata i obilježavanje granica.

19.05.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.

18.05.2020.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BIJELA-VOJNIK" - P.J. ŠAVNIK

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) D.O.O. "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

18.05.2020.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "LOVNIČKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) D.O.O "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ervin Herak, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.