English version
 
 
Srijeda, 23.10.2019.
Broj posjeta: 2949176
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

11.06.2019. / UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BAĆ-BESNIK" P.J. ROŽAJE


Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.Dokumentacija je dostupna na linku ---> UGOVORI
 

 

Novosti

21.10.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA ZAMJENI SPOLJAŠNJE STOLARIJE - PROZORA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE

Predmet nabavke su radovi na skidanju starih i nabavci i postavljanju novih prozora na poslovnom objektu Uprave za šume P.J. Rožaje u skladu sa tehničkom specifikacijom.

17.10.2019.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 1)

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ.

17.10.2019.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 2)

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ.

17.10.2019.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 3)

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "OSMANAGIĆ CO"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Damir Osmanagić - DOBAVLJAČ.

16.10.2019.
Crna Gora i Bugarska potpisale deklaraciju o saradnji u oblasti šumarstva (FOTO/LINK)


Crna Gora i Bugarska u narednom periodu ostvarivaće tješnju i intenzivniju saradnju u oblasti šumarstva, u cilju razvoja ovog sektora u obje zemlje i efikasnijeg suočavanja sa izazovima u ovoj oblasti koje donose klimatske promjene. Poseban efekat od saradnje imaće crnogorski studenti.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.