English version
 
 
Srijeda, 17.07.2019.
Broj posjeta: 2797860
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

21.03.2019. / Danas je Svjetski dan šuma (FOTO-LINK/VIDEO)


Kako bi smo se podsjetili na važnost očuvanja šuma, svake godine obilježavamo 21. mart, ne samo kao kalendarski prvi dan proljeća, već i kao Svjetski dan šuma..

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je još 1971. godine, kada je Generalna skupština Evropske poljoprivredne konfederacije donijela odluku da dan proljećne ravnodnevnice na severnoj, odnosno jesenje ravnodnevnice na južnoj Zemljinoj hemisferi bude posvećen šumama. Ovaj dan obelježava se širom planete, raznim manifestacijama.

U Crnoj Gori Uprava za šume u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizovala je niz aktivnosti u Podgorici - pošumljavanje na brdu „Radovče“ i razgovor sa mališanima vrtića "Leptirić" o značaju i ulozi šuma.

Šume predstavljaju dragocjen resurs cijelog regiona o čemu govori i učešće šuma u ukupnoj teritoriji zemalja. Tako u Crnoj Gori više od 60 % teritorije čine šume, Bosni i Hercegovini 50%, Srbiji 30%, Makedoniji 36%.

Šume imaju važnu ekološku, ekonomsku i socijalnu funkciju.

Danas, kada u gradovima živi više ljudi nego ikada prije, a do 2050. očekuje se da će 6 milijardi ljudi ili čak 70% svjetske populacije živjeti u urbanim područjima, sve više raste spoznaja o nesumnjivoj povezanosti šumskih ekosistema s raznovrsnim područjima ljudskog života. Drveće i urbane šume mogu učiniti gradove zelenijim, zdravijim i sretnijim mjestima za život hlađenjem vazduha, filtriranjem štetnih zagađivača i ublažavanjem posljedica klimatskih promjena. Od svog postanka čovjek je vezan za šumu živeći u njenoj blizini i od njenih plodova. Za cijelu biosferu nenadoknadiva je vrijednost šuma budući da ona štiti tlo i ima mnogostruki utjecaj na njegovu plodnost, utiče na vodni režim sprečavajući eroziju, obavlja klimatsko – zaštitnu funkciju ublažavajući klimatske ekstreme, zadržava velike količine otrovnih stvari iz vazduha, služeći kao filter za njegovo pročišćavanje, a značajna je i njena uloga u smanjivanju buke u gradovima. Šuma u svojim krošnjama može zadržati više desetaka tona tvorničke prašine. Asimilacijska površina šumskog drveća značajno je veća od površine koju šuma čini. Tako bukva i hrast imaju 6 – 8 puta veću asimilacijsku površinu od površine na kojoj rastu. Šume se koriste i za izlete, odmor i rekreaciju, a njena društvena uloga usko je povezana uz kulturu, istoriju i narodne predaje koje sežu u daleku prošlost. Šumovit krajolik, dobra je podloga za razvoj turizma, uz koji je pojam rekreacije u bliskom srodstvu. Povoljni uticaj šumskih ekosistema na zdravlje ljudi, a koji potiče od proizvodnje kisika, neposrednog utjecaja na patogene organizme koji su opasni čovjeku, te povoljnog utjecaja na psihofizičko zdravlje, opuštanje od stresnih situacija i psihičkih napetosti, te frustracija koje donosi savremena civilizacija, sve više dobijaju na važnosti.


Fotografije sa akcije pošumljavanja na brdu „Radovče“ kod Podgorice, kao i uređivanju dvorišta novim sadnicama i razgovor sa mališanima vrtića „Leptirić“ u Podgorici o značaju i ulozi šuma, možete pogledati na sledećim linkovima:

-> FOTOGRAFIJE SA BRDA "RADOVČE" - PODGORICA

-> FOTOGRAFIJE IZ DVORIŠTA VRTIĆA "LEPTIRIĆ" - PODGORICA



Radio televizija Pljevlja - Hronika Pljevalja - 21.03.2019. godine (akcija pošumljavanja brda "Radovče" u Podgorici).





Radio televizija Crne Gore - Dobro jutro Crna Goro - 21.03.2019. godine (stanje šuma u Crnoj Gori).





Radio televizija Crne Gore - Dobro jutro Crna Goro - 22.03.2019. godine (akcija sadnje drveća u dvorištu vrtića).




 

 

Novosti

12.07.2019.
UGOVOR O NABAVCI ELEKTRO MATERIJALA I RADOVA NA UGRADNJI ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "13 Januar"- Podgorica, koga zastupa direktorica, Rosa Kečina, dipl.pravnica - IZVOĐAČ.

12.07.2019.
Zaplijena 24 kubika drvne građe zbog sumnje u nelegalan promet (FOTO/VIDEO)


U zajedničkoj akciji Vladinog Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i predstavnika OB Žabljak, izvršena je zapljena oko 24 kubika drvne građe koja je bila stavljena u promet sa nepropisnom dokumentacijom.

10.07.2019.
JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU

Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini.

09.07.2019.
CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Cijene za nedrvne šumske proizvode izražene su za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju.

08.07.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke, je nabavka elektro materijala i radovi na ugradnji elektro instalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.