English version
 
 
Nedelja, 26.05.2019.
Broj posjeta: 2745246
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

09.09.2018. / ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME, P.J. PLJEVLJA I P.J. PLAV

Predmet javne nabavke je nabavka peleta za potrebe kotlarnice Centrale Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav.


Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI I KONKURSI
 

 

Novosti

17.05.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - SPECIJALNIH ŠUMARSKIH ČEKIĆA

Predmet nabavke je nabavka specijalnog alata-šumarskih čekića.

17.05.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA

Predmet nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.

10.05.2019.
Novi rezultati u suzbijanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu (FOTO/LINK)

Od početka aprila, kada je počeo sa radom Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, postignuti su evidentni rezultati na otkrivanju nelegalnih aktivnosti u ovoj oblasti.

09.05.2019.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, gazdinska jedinica “Javorak-Vojnik ”, područna jedinica Nikšić, u skladu sa datom tabelom.

08.05.2019.
UGOVOR O VRŠENJU STALNOG STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "KOV ATELJE"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Kosto Vukalović - IZVRŠILAC.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.