English version
 
 
Nedelja, 22.07.2018.
Broj posjeta: 2491317
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

06.07.2018. / JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018 GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI I KONKURSI
 

 

Novosti

18.07.2018.
UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA SA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJA O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "C LINE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Miloje Caković - DOBAVLJAČ.

17.07.2018.
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 2 BR.5590 OD 05.07.2018. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU
Predmet javnog poziva je davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

10.07.2018.
UGOVOR O NABAVCI JEDNOG NOVOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) "DOO "ALLIANCE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević - DOBAVLJAČ.

06.07.2018.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih protivpravnom sječom stabala u državnoj svojini u područnoj jedinici Berane na stovarištu „Rudeš“ u datoj količini.

06.07.2018.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Žabljak u gazdinskoj jedinici “Donji Šaranci” odeljenje 74a, u datoj količini i lageru.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.