English version
 
 
Nedelja, 22.07.2018.
Broj posjeta: 2491317
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

10.04.2018. / UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)
Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, a sve sa ciljem praćenja i upotrebe službenih motornih vozila u vrijeme trajanja izbornog procesa, Uprava za šume objavljuje korišćenje službenih automobila u njenom voznom parku, za period od 02.aprila do 09. aprila, 2018. godine.


Putne naloge za vozila Uprave za šume, možete pogledati na sledećim linkovima:


- CENTRALA

- PJ PLJEVLJA

- PJ ROŽAJE

- PJ BERANE

- PJ ANDRIJEVICA

- PJ PETNJICA

- PJ PLUŽINE

- PJ ŠAVNIK

- PJ KOLAŠIN

- PJ BIJELO POLJE

- PJ PODGORICA

- PJ GUSINJE

- PJ KOTOR
 

 

Novosti

18.07.2018.
UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA SA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJA O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "C LINE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Miloje Caković - DOBAVLJAČ.

17.07.2018.
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 2 BR.5590 OD 05.07.2018. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU
Predmet javnog poziva je davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

10.07.2018.
UGOVOR O NABAVCI JEDNOG NOVOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) "DOO "ALLIANCE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević - DOBAVLJAČ.

06.07.2018.
JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018 GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

06.07.2018.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih protivpravnom sječom stabala u državnoj svojini u područnoj jedinici Berane na stovarištu „Rudeš“ u datoj količini.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.