English version
 
 
Utorak, 22.05.2018.
Broj posjeta: 2474881
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.02.2018. / PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Na osnovu obaveza po osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. List CG", broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine) Uprava za šume, sedmodnevno objavljuje na internet stranici pregled plaćanja, počev od 30.01.2018. godine, pa nadalje.

Pregledi se odnose samo na Upravu za šume.


Pregled plaćanja, možete pogledati na sledećim linkovima:

- PREGLED PLAĆANJA (05.02-12.02.2018.)
 

 

Novosti

16.05.2018.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.

16.05.2018.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka jednog terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo".

15.05.2018.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskog požara u količini od 80 komada i 50 komada mlaznica za naprtnjače.

14.05.2018.
ANEKS 1 UGOVORA O NABAVCI NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA PO "SISTEMU STARO ZA NOVO", UZ DOPLATU OD STRANE NARUČIOCA BROJ 539 OD 29.01.2018. GODINE I BROJA 16/18 OD 22.01.2018. GODINE
Ugovorene strane:

1) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume sa sjedištem u Pljevljima, ul. M. Tošića bb, PIB 02345196, koga zastupa izvršni direktor Nusret Kalač po ovlašćenju ministra Milutina Simovića

2) Alliance DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Cetinjski put bb, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević.

14.05.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 07.aprila do 14.maja, 2018. godine.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.