English version
 
 
Petak, 15.02.2019.
Broj posjeta: 2580885
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

05.02.2018. / PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Na osnovu obaveza po osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. List CG", broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine) Uprava za šume, sedmodnevno objavljuje na internet stranici pregled plaćanja, počev od 30.01.2018. godine, pa nadalje.

Pregledi se odnose samo na Upravu za šume.


Pregled plaćanja, možete pogledati na sledećim linkovima:

- PREGLED PLAĆANJA (29.01-05.02.2018.)

 

 

Novosti

15.02.2019.
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 1 BR.599 OD 06.02.2019.GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU

Mijenja se tačka 1 Javnog poziva br.599 od 06.02.2019.godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019.godinu, a koji se odnosi na ’’PREDMET JAVNOG POZIVA’’. Izmjene se odnose na odustanak od prodaje drveta u dubećem stanju za sva odjeljenja iz Gazdinske jedinice ’’Kozička rijeka’’ P.J.Pljevlja, tako da tabela tačke 1 Javnog poziva br.599 od 06.02.2019 godine, za P.J.Pljevlja, glasi:

07.02.2019.
JAVNI POZIV 1 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Andrijevica, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Plav, Podgorica i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

04.02.2019.
Nastavak obuke šumarskih inžinjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama (FOTO/VIDEO/LINK)
U cilju unapređenja uslova za efikasno gazdovanje šumama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume kontinuirano sprovode i aktivnosti na edukaciji kadrova i osavremenjavanju tehnologije radova u šumarstvu.

29.01.2019.
OBAVJEŠTENJE O DATUMU NASTAVKA JAVNE AUKCIJE ZA PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU-SANITAR ZA P.J. ROŽAJE

Obavještenje za sve učesnike za nastavak Javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u državnoj svojini u dubećem stanju - sanitarna sječa za P.J. Rožaje

24.01.2019.
OBAVJEŠTENJE ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA SANITARNU SJEČU U P.J. ROŽAJE

Obavještenje za sve učesnike Javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u državnoj svojini u dubećem stanju - sanitarna sječa za P.J. Rožaje

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.