English version
 
 
Srijeda, 29.06.2022.
Broj posjeta: 4859244
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.05.2022. / GODIŠNJI PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA 2022. GODINU (Prilog)


Uprava za šume je u skladu sa članom 81 Zakona o šumama („Službeni list Crne Gore“ broj 74/10 i 47/15) izradila Godišnji program gazdovanja šumama za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program).

Ovim Programom, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti istih, kao i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine.


Program je dostupan na sledećem linku --> DOKUMENTI -> PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA 

 

Novosti

27.06.2022.
ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 1 BROJ: 01-426/22-1774/1 OD 20.06.2022. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)

Vrši se ispravka tačke: KOD TAČKE 1. PREDMET JAVNOG POZIVA; BROJ JAVNOG POZIVA; KOD TAČKE 4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNI POZIV; UGOVOR O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2022.; KADROVSKA OSPOSOBLJENOST.

27.06.2022.
JAVNO OBAVJEŠTAVANJE

Da je Srećku Jokiću prestao radni odnos rješenjem Uprave za šume broj 04-104/22-1047/2 od 06. maja 2022. godine, zbog neopravdanog izostanka sa posla pet radnih dana uzastopno...


21.06.2022.
JAVNI POZIV 1 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Plav, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.


20.06.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 13.juna do 21.juna, 2022. godine.


20.06.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 13.juna do 20.juna, 2022. godine.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.