English version
 
 
Subota, 23.10.2021.
Broj posjeta: 4721773
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

08.09.2021. / REAGOVANJE (Foto)


Povodom saopštenja mještana sela Vidre, objavljenog u brojnim medijima, kao i email-a Fondacije Banka hrane Crne Gore, proslijeđenog brojnim adresama, a sada i najnovijeg i svakako najupečatljivijeg saopštenja gospodina Mitrovića iz NVO „Breznica“, a sve u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog netačnih tvrdnji kako potpisnika pomenutog saopštenja, tako i neumjesnih komentara gospodina Mitrovića u vezi sječe šuma na brdu Gosteč, Uprava za šume Crne Gore, Područna jedinica Pljevlja, kako je i najavila, daje sljedeće
REAGOVANJE
Uprava za šume je nakon pročitanog saopštenja mještana sela Vidre, gospodina Vladimira Gazdića, gospodina Vukomana Joksovića i gospodina Jagoša Ćirovića, preduzela sve zakonom predviđene radnje kako bi temeljno istražila navode iznijete u pomenutom saopštenju, koje je nakon objave u medijima, sticajem čudnih okolnosti dodatno distribuirano preko, ni manje ni više, Fondacije Banka Hrane na brojne druge adrese.

Već na prvo čitanje, uočili smo brojne neprovjerene i netačne činjenice koje su iznijete u tom saopštenju pa smo već u prvom reagovanju objavljenom na našem sajtu dana 01. septembra 2021. godine i dostavljenom dopisniku RTCG, gospodinu Dejanu Kandiću, koji je uredno tražio naš komentar, demantovali samo neke od njih. Iako smo tražili od Fondacije Banka hrane da distribuira i naše reagovanje, jer možda je to bio pravi put, oni to nisu uradili zbog čega zabrinuti NVO aktivisti poput Mitrovića su ostali uskraćeni za informacije, obzirom da očigledno naš sajt nisu otvarali, niti gledali prilog emitovan u Dnevniku RTCG.

Upravo te javno iznijete optužbe i šablonizirani izrazi, kojih se naslušasmo od sve jednih te istih aktera, možda i učiniše da „maca pojede jezik“, kako reče gospodin Mitrović, upravo onim najglasnijim koje kroz svoja isprazna nazovi saopštenja obrazujete i podučavate na totalno pogrešan način. Morate biti svjesni težine javno izgovorene riječi, posebno ukoliko nemate argumente za istu, što je i ovde slučaj. Da ste bar minimalno istražili pomenutu temu i minimalno se informisali, osim laičke analize fotografija posječenog drveta, sigurno ne bi imali ovakve javne nastupe, no čovjek se uči dok je živ.

Bez namjere da se pravdamo gospodinu Mitroviću, već s namjerom da obavjestimo crnogorsku javnost, Uprava za šume će podsjetiti kratko i na stavke koje smo istakli u prethodnom reagovanju na ovu temu, a koje Fondacija Banka hrane nije željela da distribuira.

Najprije, konstatovano je da na BRDU Gosteč riječ je o sječi šuma isključivo za potrebe namirivanja stanovništva u ruralnom području ogrevom, a koje se na tom području obavlja od 2002. godine za tu svrhu, u skladu sa zakonskim propisima, usvojenim planskim dokumentima i po doznaci, gdje jedno domaćinstvo može dobiti do 10mł drveta, što je regulisano zakonskim odredbama. Dalje, u našem reagovanju smo naglasili da niko od građana nije stavljan u povlašćen položaj u odnosu na druge niti da je moglo doći do sječe „100 do 300 mł šume godišnje“, kako je to istaknuto u saopštenju gospode Gazdić, Joksović i Ćirović, jer je riječ o apsolutno nezakonitoj radnji na koju bi, sigurni smo, šumarska inspekcija morala da reaguje, a iznenađujuće je da istoj to do sada nije prijavljeno niti su oni, a ni mi, upoznati sa takvim slučajevima. U skladu sa tim, Uprava za šume još jednom odlučno demantuje da je riječ o devastaciji, krčenju i divljačkom odnosu šumskog gazdinstva Pljevlja prema brdu Gosteč, a posebno da ima elemenata legalizovane korupcije od strane države, kako se navodi u saopštenju mještana sela Vidre.

Uprava za šume je odmah preduzela sve radnje kako bi se ispitali svi navodi iz pomenutog saopštenja, a posebno optužbe o navodnoj korupciji, zbog čega i nismo htjeli unaprijed da se oglašavamo. Šef Područne jedinice Pljevlja je dana 31.08.2021. godine formirao Komisiju sa zadatkom da u saradnji sa potpisnicima saopštenja i u koordinaciji sa nadležnim inspektorom šumarstva izađu na teren, obiđu sve sporne lokacije i utvrde činjenično stanje, kao i da pregledaju svu dokumentaciju u posljednjih šest godina, koja se odnosi na pomenuti reon, kako bi se utvrdilo da li postoje elementi kako je rečeno „ozakonjene korupcije“.

Komisija je 01.09.2021. godine izašla na teren u prisustvu autora prvobitnog saopštenja: Gazdića, Joksovića i Ćirovića, čijem radu su prisustvovali reonski lugar, koji je bio zadužen za izdavanje ogrevnog drveta na lugarskom reonu broj 10 i šumarski tehničar, nepravedno javno prozvan i etiketiran u njihovom saopštenju, gospodin Milorad Popović, koji je izvršio doznaku izdanačke šume u odjeljenjima na lokaciji Gosteč. Takođe, rad Komisije na terenu ispratio je i novinar, dopisnik RTCG, gospodin Dejan Kandić, koji je u duhu istraživačkog novinarstva došao i temeljno ispratio sva dešavanja na ovu temu, u nadi da će dobiti i sagovrnike, koji će u kameru reći ono što su napisali u saopštenju. Međutim, kako reče gospodin Mitrović, na terenu „ maca je pojela jezik“, pa je gospodin Kandić umjesto izjava potpisnika saopštenja dobio pisano izvinjenje upućeno Upravi za šume i našem zaposlenom Popoviću, obzirom da nisu željeli da ovog puta izlaze u javnost. Ipak, RTCG je emitovala prilog u Dnevniku, koji očigledno je gospodin Mitrović propustio, pa javno priča o zataškavanju, naprasnom ćutanju, prepadnutim građanima i sl., insinuirajući ko zna na šta i na koga. Obzirom na Vašu glasnoću i početnu zabrinutost, očekivali smo bar da ćete se informisati detaljnije, ispratiti predmetnu temu, ali neinformisanost Vas je dovela do još jedne „ekskluzive“ koja se završila još prvog septembra, a da Vi toga niste bili ni svjesni, pa ste na bazi subjektivnih pretpostavki u stvaralačkom nadahnuću napisali ovo „remek djelo“ kojim ste demantovali sebe i prije nego ste izašli u javnost.

Za razliku od Vas, Uprava za šume ne licitira pretpostavkama, već isključivo navodimo činjenice potkrijepljene dokazima kada se obraća javnosti. Zbog toga istaćićemo i šta je Komisija našla na terenu, uz podsjetnik da je sve pratio i novinar sa kamerom. Obilaskom pomenute lokacije konstatovano je da je doznaka izvršena stručno i da se ne radi o krčenju i devastaciji šuma, niti postojanju mogućnosti pojave erozije i ugrožavanja šumskog zemljišta, a posebno da nema govora o varvarskom i divljačkom odnosu prema šumi.

Dalje u zapisniku se navodi da je doznačar koristio slobodnu tehniku uzgoja šuma prilagođavajući se konkretnoj situaciji prevođenja, konverzijom niskih izdanačkih šuma u visoke šume sjemenskog izvora, što komisija i preporučuje za dalje gazdovanje na području brda Gosteč, a i pojava četinarskih vrsta nagovještava budućnost visokih mješovitih sastojina lišćara uz učešće četinara.

Takođe, uvidom u Program gazdovanja šumama GJ “Voloder I“ 2019-2028. godina, na lokaciji Gosteč, komisija je ustanovila da sva odjeljenja pripadaju gazdinskoj grupi izdanačkih šuma za konverziju sa ukupnim prinosom bruto sječive mase od 3844mł. U periodu važenja Programa gazdovanja od 2019. godine zaključno sa avgustom 2021. godine na ovoj lokaciji je izdato 507,07 mł bruto drvne zapremine ogrevnog drveta. Sva ova odjeljenja na području Gosteča nisu eksploatisana putem koncesija, već je planirani iznos namjenjen isključivo za izdavanje ogrevnog drveta za potrebe ruralnih domaćinstava. Kao što smo to i ranije rekli, opet obavještavamo sve zainteresovane, da zapisnik ove komisije je javno dostupan svima koji to žele i koji pošalju zahtjev za dobijanje istog.

Kao što je to i Komisija naglasila u zapisniku, RTCG u Dnevniku, ovim putem naglašava i Uprava za šume da su podnosioci inicijative Vladimir Gazdić, Vukoman Joksović i Jagoš Ćirović na terenu priznali da su pretjerali u svojim navodima o uništavanju šuma, legalizovanoj korupciji i mitu i izvinili se našem tehničaru Popoviću i PJ Pljevlja, na čemu im se zahvaljujemo, jer je to korektan odnos.

S tim u vezi želimo da otklonimo sve nejasnoće i brige zabrinutim organizacijama, pošto smo sa mještanima sela Vidre u daljoj saradnji došli do zajedničkog jezika i korektnog odnosa. Tako Fondaciju Banka hrane obavještavamo da bespravna sječa ne može biti obustavljena, jer iste nije ni bilo. Čuo se glas ljudi koji su na kraju se izvinili Upravi za šume svjesni da su pretjerali i neosnovano nas optužili. Uprava za šume na istinski konstruktivne kritike gleda uvijek blagonaklono, što u ovoj situaciji nije bio slučaj,već neosnovane optužbe, ali čak i tada smo pokazali i volju i ažurnost i profesionalan odnos i zajedno sa mještanima otišli da utvrdimo stvarno stanje i zajednički razriješimo problem.

Što se tiče NVO “Breznica“ i gospodina Mitrovića, nadamo se da ćete ovog puta pročitati naše reagovanje prije nego istupite sa još nekom fijasko optužbom. Uprava za šume se neće baviti Vašim tumačenjem fotografija, jer postoji nešto što se zove struka, šumarski fakultet, diploma i slično, na osnovu čega se analizira stanje na terenu. Svjesni činjenice da od svega volite da pravite kako kažete „afere“, pa ste „zaprška u svakoj čorbi“ na bilo koju temu, ovoga puta to je bilo bezuspješno. Kad već spominjete Državno Tužilaštvo, nadamo se da ste već bili u posjeti istom i dostavili dokaze za još jednu „aferu“ nedavno produkovanu od Vaše strane pod nazivom „Požarima prikrivaju bespravnu sječu šume“, u protivnom stećićemo utisak da se samo eksponirate sa rekla-kazala pričama bez dokaza, a što nismo očekivali obzirom na funkciju koju obavljate.

Uprava za šume, ne želeći da stvari prepušta slučaju, do daljnjeg je obustavila sve aktivnosti na reonu brda Gosteč, dok konačno mišljenje na zapisnik ne daju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nadležni inspektor šumarstva. Ukoliko oni kažu da ta mjera obustave svih radova na ovom području treba da ostane na snazi, Uprava za šume će to i učiniti, iako na osnovu zapisnika komisije to nije predlog. Za razliku od Vas svaka naša tvrdnja potkrijepljena je zvaničnom dokumentacijom kao dokazom, zbog čega se nadamo da ubuduće nećete istupati sa ovakvim performansima prije nego istražite materiju. Tako već sjutra, mještani sela Vidre zajedno sa našom komisijom i nadležnim šumarskim inspektorom izaćiće na teren još jednom, kako bi se potvrdio zapisnik komisije i našlo najbolje rješenje za zahtjeve mještana. S tim u vezi, pozivamo i gospodina Mitrovića da nam se pridruži ukoliko je voljan, obzirom da ovo nije način na koji on pronalazi činjenično stanje.

Još jednom apelujemo na sve građane, koji imaju nekih saznanja da se u nekom području dešavaju ilegalne aktivnosti i bespravne sječe, ili imaju neku zamjerku ili problem u vezi šume, da svoja saznanja dostave jedinim relevantnima adresama za ta saznanja, a to su šumarska inspekcija, Uprava policije i Uprava za šume, kako bismo u budućem periodu reagovali na efikasniji i brži način, kroz zakonom propisane procedure.

Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

20.10.2021.
GOSTOVANJE V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U EMISIJI "REFLEKTOR" NA TELEVIZIJI VIJESTI (Video)


TEMA: Je li odzvonilo koncesionom sistemu korišćenja šuma?
19.10.2021.
Obilježavanje svih službenih vozila Uprave za šume (FOTO/LINK)


"Iako simbolički važno, obilježavanje službenih vozila Uprave za šume od manje je važnosti od onoga što nas čeka i na čemu radimo, a to je borba protiv šumarske mafije, profesionalizacija Uprave i promjena koncepta koncesionog gazdovanja šumama", rekao je Pejović.

16.10.2021.
PEJOVIĆ – GAZDIĆ: ZAJEDNIČKI CILJ DOMAĆINSKI ODNOS I ODRŽIVO KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA (Foto/Video/Link)


Direktor Uprave za šume mr Srđan Pejović sastao se sa direktorom Agencije za zaštitu životne sredine dr Milanom Gazdićem prilikom čega su dogovorili inteziviranje institucionalne sradnje i snažnu zajedničku borbu za očuvanje prirodnih resursa Crne Gore.


15.10.2021.
GOSTOVANJE V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U EMISIJI "LINK" NA RADIJU CRNE GORE (Video)


14.10.2021.
PEJOVIĆ: "Iskorijenićemo korupirane u Upravi za šume" (FOTO/LINK)


Borba protiv šumarske mafije biće prioritet u narednom periodu, kazao je v.d. direktora Uprave za šume Srđan Pejović. On je u Emisiji Link na Radiju Crne Gore kazao da je sistem omnogućio da dosta ljudi u Upravi za šume “ogrezne” u korupciji i da će raditi na tome da se to iskorijeni. Istakao je da očekuje pomoć svih institucija.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.