English version
 
 
Ponedeljak, 02.08.2021.
Broj posjeta: 4580184
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

08.06.2021. / REAGOVANJE (Foto)


Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“ od 07.06.2021. godine, rubrika Regioni, pod naslovom „Spriječiće poharu šuma na Čakoru“, u kojem su objavljene brojne neargumentovane i neosnovane optužbe u vezi sa Upravom za šume, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, Uprava za šume daje sljedeće:
REAGOVANJE
Poslovanje Uprave za šume, kao i gazdovanje državnim šumama, vrši se u skladu sa važećim Zakonom o šumama i drugim pravnim aktima, kojima je precizno utvrđen svaki korak u poslovanju, dodjeli koncesija, izradi izvođačkih projekata, uređivanju šuma, zaštiti šuma i sl.
Iz tih razloga konstatacije poput - „privilegovanih koncesionara“, „raubovanja prirodnih resursa“, „da se životima brane državne šume, koje su doživjele pravu kasapnicu“ i druge, predstavljaju ništa drugo do senzacionalističke, neargumentovane tvrdnje, kojima se želi da pothrani negativna kampanja usmjerena ka Upravi za šume, a sve iz razloga ogromnog nezadovoljstva Rješenjem o privremenoj mjeri, koje je Osnovni sud u Plavu donio 27. maja 2021. godine.
Na samom početku želimo da nagalasimo da za Upravu za šume ne postoje PRIVILEGOVANI KONCESIONARI, već samo i jedino pravna lica kojima se putem javnog oglasa i na osnovu ugovora o koncesiji mogu dati na korišćenje šume u državnoj svojini. Privilegovanih nema, niti će ih biti.
Nepoštovanje ugovora, obaveza, sudskih odluka, rješenja i sl. nikada neće biti naš način poslovanja, što očekujemo i od suprotnih strana. Kao državni organ, Uprava za šume je dužna i uvijek će poštovati svaku sudsku odluku, a u ovom slučaju riječ je o odluci Osnovnog suda u Plavu, da donese Rješenje o privremenoj mjeri broj 32/20 od 27.05.2021. godine, kojim se omogućava koncesionaru DOO“ PELENGIĆ TRADE“ iz Bijelog Polja da nesmetano koristi put radi izvođenja radova po zaključenom Ugovoru o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica broj 3058 od 08.07.2008. godine, u odjeljenjima broj 8, 9,10,11, Gazdinska jedinica „Čakor – Visitor“. Ovde treba naglasiti da u ovoj pravnoj stvari bili su uključeni šumarski inspektori i vještaci geometri i vještaci šumarske struke, koji su analizom stanja na terenu konstatovali da nije bilo nikakvih nepravilnosti, neregularnosti i da je cjelokupan posao, kada je riječ o doznaci i sječi, izvršen u dozvoljenim granicama i u skladu sa zakonom. Takođe, kada je riječ o proceduri oko dodjele koncesija, za koju paušalno se navodi da su je „pratile nezakonite radnje“, obavještavamo crnogorsku javnost da postoje tačno utvrđene procedure koje se moraju ispoštovati, a koje prati Komisija za dodjelu drveta u dubećem stanju.
Još jedna neargumentovana tvrdnja iznijeta u ovom tekstu je da su „pravljene izmjene i dopune izvođačkog projekta potpuno nelegalno“. Zbog tačnog informisanja javnosti ističemo da je Uprava za šume Rješenjem broj 12410/12 od 31.12.2019. godine usvojila izvođački projekat i donijela Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o usvajanju izvođačkog projekta, koje je dobilo saglasnost Vlade Crne Gore, zbog čega ćemo se uzdržati od daljeg komentarisanja proizvoljnih ocjena o nelegalnim radnjama, ekonomskim i ekološkim zločinima i sl.
Kada je riječ o cijeni za koncesije, naglašavamo da je riječ o dugogodišnjem koncesionom Ugovoru od 08.07.2008. godine, po kojem su ustanovljene cijene kako za četinare, tako i za lišćare, a koji je Uprava za šume dužna da poštuje. Nakon isteka pomenutog Ugovora, bićemo u mogućnosti da u budućem periodu ustanovimo i nove cijene, za sve koji budu zainteresovani.
Uprava za šume svake godine objavljuje javne pozive za dodjelu drveta u dubećem stanju, između ostalih i u Područnoj jedinici Plav, po jasno i precizno utvrđenim kriterijumima, uslovima i pravilima kako bi svi, koji to žele, mogli doći do sirovine. Međutim, zanimljiva je činjenica da upravo drvoprerađivači iz Plava se nikako nisu javljali na te javne pozive, zbog čega ih pozivamo da ubuduće prate iste i prijave se.
Uprava za šume Crne Gore


 

 

Novosti

29.07.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. ROŽAJE i KOLAŠIN) - (Prilog)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje i Kolašin za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

28.07.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. PLJEVLJA i NIKŠIĆ) - (Prilog)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Pljevlja i Nikšić za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

26.07.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto/Video)Obzirom da smo u prethodnom periodu bili svjedoci skoro svakodnevnih požara na različitim područjima Crne Gore, od kojih su neki i dalje aktivni, a koji su uglavnom izazvani nepažnjom i neodgovornim odnosom građana, Uprava za šume ovim putem apeluje na građane da budu odgovorni i da se suzdrže od bespotrebnih i nekontrolisanih paljenja vatre na otvorenom prostoru.


19.07.2021.
ČESTITKA (Foto)Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti Uprava za šume upućuje najiskrenije čestitke povodom predstojećeg velikog praznika Kurban Bajrama.


12.07.2021.
ČESTITKA (Foto)Svim građankama i građanima Crne Gore, kolektiv Uprave za šume upućuje srdačne čestitke povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka naroda Crne Gore 1941. godine, sa iskrenim željama za dobro zdravlje i ličnu i porodičnu sreću!


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.