English version
 
 
Ponedeljak, 14.06.2021.
Broj posjeta: 4416310
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

07.05.2021. / SAOPŠTENJE - Odbijen prigovor D.O.O. "Vektra Jakić" - Pljevlja


Vijeće Privrednog Suda odbilo je prigovor DOO “Vektra Jakić” Pljevlja na rješenje od 25.02.2021.godine kojim je ukinuta privremena mjera koja je toj kompaniji više od godinu ipo dana omogućavala da vrši eksploataciju šuma u državnom vlasništvu nakon što je Uprava za šume raskinula koncesioni ugovor.

U rješenju Privrednog suda se navodi da su se nakon ocjene priloženih dokaza od strane protivnika predlagača, okolnosti nakon donošenja privremene mjere izmijenile, na način što „Vektra“ nije ispunjavala ugovornu obavezu plaćanja koncesione naknade za korišćenje šuma koncesionog područja za vrijeme trajanja privremene mjere, a što su prema ugovoru bili u obavezi.

Podsjetimo, zahtjev za ukidanje privremene mjere iniciran je iz razloga što je ranija odluka Privrednog suda o određivanju privremene mjere bila pravno neutemeljena i onemogućavala je zaštitu javnog interesa, zbog čega država nije bila u mogućnosti da raspolaže imovinom i zaštiti šumu kao dobro od opšteg interesa. Privremena mjera koja je bila na snazi više od godinu ipo dana dovela je do toga da država trpi nesagledivu štetu na površini od 61.311,53 ha na kojoj se u vrijeme zaključenja Ugovora nalazilo 140.000m3 drvne mase.

U istom predmetu sud se, prije donošenja odluke ovog vijeća, oglasio nenadležnim.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeRadio televizija Pljevlja - Hronika Pljevalja - 30.04.2021. godine:


 

 

Novosti

11.06.2021.
Dogovoreno intenziviranje kontrola u šumarstvu, lovstvu i vodoprivredi (LINK)

Kontinuiran, posvećen i kvalitetan rad inspekcijskih službi jedan je od glavnih preduslova za očuvanje šumskih i vodnih resursa. U cilju sprječavanja nelegalnih aktivnosti i uništavanja prirodnih resursa ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović i državna sekretarka Nikolina Mišnić razgovarali su danas sa v.d. direktorom Uprave za inspekcijske poslove Ilirijem Harasani.

11.06.2021.
JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA, 2022 – 2026 godina, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022. i 2023. godinu (FOTO/LINK)Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede poziva nevladine organizacije, koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti šumarstva i lovstva, da predlože kandidata/kinju, za člana Radne grupe za pripremu Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu Programom rada Vlade Crne Gore za 2021 godinu, za IV kvartal, planirano je donošenje Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.


10.06.2021.
REAGOVANJE (Foto/Link)Šume nisu devastirane, već degradirane.


09.06.2021.
REAGOVANJE (Foto)Povodom teksta objavljenog u ND „Vijesti“ od 06.06.2021. godine, rubrika Društvo, pod naslovom „Biće dobro, ako bude kiše“, a u cilju objektivnog informisanja javnosti kada je riječ o konkretnim nadležnostima Uprave za šume u oblasti zaštite šuma od požara i značaja i aktuelnosti teme, Uprava za šume daje sljedeće reagovanje.

08.06.2021.
REAGOVANJE (Foto)Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“ od 07.06.2021. godine, rubrika Regioni, pod naslovom „Spriječiće poharu šuma na Čakoru“, u kojem su objavljene brojne neargumentovane i neosnovane optužbe u vezi sa Upravom za šume, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, Uprava za šume daje sljedeće reagovanje.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.