English version
 
 
Četvrtak, 02.07.2020.
Broj posjeta: 3038841
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana
Sadnja sadnice u okviru akcije pošumljavanja - Ispred Upravne zgrade (Oktobar, 2018. godine)

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

18.05.2020. / UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "LOVNIČKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE


Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) D.O.O "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ervin Herak, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

Dokumentacija je dostupna na linku ---> UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
 

 

Novosti

24.06.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI (Prilog)

Opis predmeta javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema, obilježavanju drvnih sortimenata i otpreme, kao i internih obrazaca za Upravu za šume.

22.06.2020.
Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Radnoj grupi za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama (LINK)

11.06.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA ŠTAMPANIH OBRAZACA (Prilog)

Predmet nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema, obilježavanju drvnih sortimenata i opreme, kao i internih obrazaca Uprave za šume.

10.06.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Plužine za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

09.06.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ŽABLJAK)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Žabljak za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.