English version
 
 
Subota, 02.12.2023.
Broj posjeta: 5118792
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

30.09.2019. / Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu, formirana rješenjem Uprave za šume, broj 8604 od 17.09.2019. godine, na osnovu čl.6 st.1 i 4, 15, 16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019.godinu, broj 07-229 od 31.januara 2019. godine (`Sl.list CG`, br.07/19), i Odluke o izmjeni odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu, broj 07-3528 od 01.avgusta 2019. godine (`Sl.list CG`, br.49/19), a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku (,,Sl.list CG`,br.56/14,20/15,40/16), u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu, broj 7834 od 30.08.2019. godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019 godinu, donosi odluke, koje možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. ROŽAJE:

- Odluka - Bać-Besnik 16a

- Odluka - Bać-Besnik 21ab

- Odluka - Bać-Besnik 25a

- Odluka - Bać-Besnik 25b

- Odluka - Bać-Besnik 39a

- Odluka - Bać-Besnik 50a

- Odluka - Bać-Besnik 82a

- Odluka - Bać-Besnik 87a

- Odluka - Bać-Besnik 88ab

- Odluka - Balotićke šume 4a

- Odluka - Balotićke šume 19a

- Odluka - Balotićke šume 25a

- Odluka - Balotićke šume 35a

- Odluka - Balotićke šume 49a

- Odluka - Balotićke šume 51a

- Odluka - Crnja Ibarac 5a

- Odluka - Crnja Ibarac 34a

- Odluka - Crnja Ibarac 34b

- Odluka - Crnja Ibarac 44a

- Odluka - Crnja Ibarac 70a

- Odluka - Gornji Ibar 11ab

- Odluka - Gornji Ibar 17ab

- Odluka - Lovničke šume 18a

- Odluka - Lovničke šume 54

- Odluka - Paučinske šume 70a

- Odluka - Paučinske šume 74a

- Odluka - Županica 13a

- Odluka - Županica 13b

- Odluka - Županica 22a

- Odluka - Županica 30a

 

 

Novosti

01.12.2023.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Očekivani prihod od sanitarnih sječa iznosi preko 270.000 eura.


29.11.2023.
NEDELJNI IZVJEŠTAJ RUKOVODIOCA PODRUČNIH JEDINICA O KONTROLI BESPRAVNIH AKTIVNOSTI U ŠUMARSTVU (Prilog)


Za period od 20.novembra do 27.novembra, 2023. godine.

27.11.2023.
Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore (LINK)

Obavještavamo javnost da će javna rasprava povodom teksta Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore biti održana u utorak, 28.11.2023. godine u Podgorici u Privrednoj komori ulica Novaka Miloševa 29/2 sa početkom u 13 časova, a drugi okrugli sto u Beranama, u četvrtak, 30.11.2023. godine, u velikoj sali Skupštine Opštine Berane sa početkom u 11 časova.


21.11.2023.
NEDELJNI IZVJEŠTAJ RUKOVODIOCA PODRUČNIH JEDINICA O KONTROLI BESPRAVNIH AKTIVNOSTI U ŠUMARSTVU (Prilog)


Za period od 13.novembra do 20.novembra, 2023. godine.

16.11.2023.
NEDELJNI IZVJEŠTAJ RUKOVODIOCA PODRUČNIH JEDINICA O KONTROLI BESPRAVNIH AKTIVNOSTI U ŠUMARSTVU (Prilog)


Za period od 06.novembra do 13.novembra, 2023. godine.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.