English version
 
 
Srijeda, 17.07.2019.
Broj posjeta: 2797858
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

13.03.2019. / Odluke u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu, formirana rješenjem Uprave za šume, broj 1211 od 25.02.2019. godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15, 16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu br.07-229 od 31.01.2019. godine (,,Sl.list CG``,br.07/19 ), a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku (,,Sl.list CG``,br.56/14,20/15,40/16), u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu, broj 599 od 06.02.2019. godine i Izmjene i dopune Javnog poziva 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju,za 2018 godinu broj 866 od 14.02.2019.godine, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, donosi odluke, koje možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. PLJEVLJA:

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 19a

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 25ab

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 26a

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 27a

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 28a

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 29a

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 47a

- Odluka - Kraljeva gora-Bunetina 84a

- Odluka - Petinske šume 8a

- Odluka - Petinske šume 9a

- Odluka - Petinske šume 35a


2. BERANE:

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 14a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 34a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 46a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 47a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 63bc

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 69a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 72abc

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 94a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 94a (nakon odustajanja pr.ponuđača)

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 95a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 99a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 100a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 101a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 102a


3. ANDRIJEVICA:

- Odluka - Kutska rijeka 7a

- Odluka - Kutska rijeka 9a


4. PETNJICA:

- Odluka - Mrtvica-Tivran 61a

- Odluka - Mrtvica-Tivran 87a


5. PLAV:

- Odluka - Babina gora-Vaganica 51


6. PLUŽINE:

- Odluka - Bundos 17a

- Odluka - Bundos 18a

- Odluka - Bundos 23a

- Odluka - Bundos 24a

- Odluka - Bundos 32a

- Odluka - Bundos 61a

- Odluka - Bundos 62a

- Odluka - Bundos 63a

- Odluka - Goransko 14a

- Odluka - Goransko 16a

- Odluka - Goransko 36a

- Odluka - Piva-Komarnica 81a

- Odluka - Piva-Komarnica 83a


7. ŽABLJAK:

- Odluka - Donji Šaranci 20a

- Rješenje po prigovoru - Donji Šaranci 20a

- Odluka - Donji Šaranci 21a

- Odluka - Donji Šaranci 42a

- Odluka - Donji Šaranci 57a

- Odluka - Donji Šaranci 81a

- Odluka - Donji Šaranci 91a

- Odluka - Gornji Šaranci 16a

- Odluka - Gornji Šaranci 75a

- Odluka - Gornji Šaranci 77a

- Odluka - Gornji Šaranci 80a

- Odluka - Tepačke šume 7a

- Odluka - Tepačke šume 9a

- Odluka - Tepačke šume 30a

- Odluka - Tepačke šume 41a


8. KOLAŠIN:

- Odluka - Rečinska rijeka-Vranještica 23a

- Odluka - Rečinska rijeka-Vranještica 24a

- Odluka - Rečinska rijeka-Vranještica 54b


9. BIJELO POLJE:

- Odluka - Korita 67a

- Odluka - Korita 85a

- Odluka - Korita 86a

- Odluka - Korita 87a

- Odluka - Korita 88a

- Odluka - Mejdanica-Lisa 78a


10. MOJKOVAC:

- Odluka - Lepenac-Palješka gora 32a

- Odluka - Lepenac-Palješka gora 74a

- Odluka - Lepenac-Palješka gora 76a

- Odluka - Lepenac-Palješka gora 77a

- Odluka - Lepenac-Palješka gora 78a

- Odluka - Lepenac-Palješka gora 86a


11. NIKŠIĆ:

- Odluka - Bijela gora 22ab

- Odluka - Bijela gora 23a


12. PODGORICA:

- Odluka - Opasanica-Travska gora 66abc

- Odluka - Opasanica-Travska gora 67a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 69a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 72a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 73ab

- Odluka - Opasanica-Travska gora 74ab

- Odluka - Opasanica-Travska gora 75ab

- Odluka - Vučiji potok 24ab

- Odluka - Vučiji potok 26b

 

 

Novosti

12.07.2019.
UGOVOR O NABAVCI ELEKTRO MATERIJALA I RADOVA NA UGRADNJI ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "13 Januar"- Podgorica, koga zastupa direktorica, Rosa Kečina, dipl.pravnica - IZVOĐAČ.

12.07.2019.
Zaplijena 24 kubika drvne građe zbog sumnje u nelegalan promet (FOTO/VIDEO)


U zajedničkoj akciji Vladinog Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i predstavnika OB Žabljak, izvršena je zapljena oko 24 kubika drvne građe koja je bila stavljena u promet sa nepropisnom dokumentacijom.

10.07.2019.
JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU

Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini.

09.07.2019.
CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Cijene za nedrvne šumske proizvode izražene su za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju.

08.07.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke, je nabavka elektro materijala i radovi na ugradnji elektro instalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.