English version
 
 
Utorak, 22.05.2018.
Broj posjeta: 2474881
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.02.2018. / UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, a sve sa ciljem praćenja i upotrebe službenih motornih vozila u vrijeme trajanja izbornog procesa, Uprava za šume objavljuje korišćenje službenih automobila u njenom voznom parku, za period od 05.februara do 12. februara, 2018. godine.


Putne naloge za vozila Uprave za šume, možete pogledati na sledećim linkovima:


- CENTRALA

- PJ PLJEVLJA

- PJ ROŽAJE

- PJ ANDRIJEVICA

- PJ PETNJICA

- PJ PLUŽINE

- PJ ŠAVNIK

- PJ KOLAŠIN

- PJ BIJELO POLJE

- PJ NIKŠIĆ

- PJ DANILOVGRAD

- PJ PODGORICA

- PJ GUSINJE

- PJ KOTOR


 

 

Novosti

16.05.2018.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.

16.05.2018.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka jednog terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo".

15.05.2018.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskog požara u količini od 80 komada i 50 komada mlaznica za naprtnjače.

14.05.2018.
ANEKS 1 UGOVORA O NABAVCI NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA PO "SISTEMU STARO ZA NOVO", UZ DOPLATU OD STRANE NARUČIOCA BROJ 539 OD 29.01.2018. GODINE I BROJA 16/18 OD 22.01.2018. GODINE
Ugovorene strane:

1) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume sa sjedištem u Pljevljima, ul. M. Tošića bb, PIB 02345196, koga zastupa izvršni direktor Nusret Kalač po ovlašćenju ministra Milutina Simovića

2) Alliance DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Cetinjski put bb, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević.

14.05.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 07.aprila do 14.maja, 2018. godine.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.