English version
 
 
Utorak, 27.09.2022.
Broj posjeta: 4904064
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

16.08.2022. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto/Prilog)


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U ponedjeljak, 15. avgusta 2022. godine sa početkom u 12 časova, u konferencijskoj Sali Hotela „Franca“ održan je prvi kolegijum u proširenom sastavu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. Novoimenovani VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodin Armin Mujević, na samom početku sastanka pozdravio je sve prisutne i izrazio želju da se ukratko upozna sa gorućim problemima u svakoj područnoj jedinici.

Šefovi područnih jedinica kao glavne probleme istakli su dugogodišnji nedostatak stručnog kadra i finansijskih sredstava za redovno i pravovremeno obavljanje poslova, nedostatak goriva i vozila za odlazak na teren, nedostatak službenih uniformi, loše uslove za rad u smislu neadekvatnih poslovnih prostorija, kao i probleme sa kojima se susreću na terenu.

VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodin Armin Mujević istakao je da je sa većinom ovih problema već upoznat i da će se uložiti dodatni napori da se do kraja godine bar neki od njih trajno riješe, a da su neki već u fazi rješavanja. On je naglasio da je u toku izrada Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, pri čemu će se posebno obratiti pažnja na nedostajući kadar u svim područnim jedinicama, nakon čega će se, u skladu sa novim Kadrovskim planom, stvoriti uslovi za raspisivanje javnih oglasa za prijem novih lica. Takođe, VD direktora najavio je u narednom periodu posjetu svim područnim jedinicama gdje će se detaljno upoznati sa trenutnim stanjem, ali i pojedinačnim problemima svake od njih. On je upoznao načelnike i šefove da je u toku proces nabavke određene količine uniformi za čuvare šuma, kao i nabavka pet vozila marke Lada Niva do kraja godine, koje će biti dodjeljene onim područnim jedinicama kojima su u ovom trenutku najneophodnije.

Na kraju, Mujević je istakao da u fokusu poslovanja mora biti zaštita i uređivanje crnogorskih šuma, ali takođe i oblast lovstva, zbog čega će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena upravo ovim segmentima. Javni poziv 1 za davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2022. godinu je u završnoj fazi i prema sadašnjim projekcijama Tenderske komisije, a nakon realizacije svih ugovora, očekivani prihod iznosiće rekordnih 8 miliona eura. To treba da svima bude dovoljan podstrek da u budućem periodu nastavimo da odgovorno i profesionalno obavljamo poslovne zadatke, čime će se stvoriti preduslovi da u narednoj poslovnoj godini napravimo strategiju rješavanja ovih problema i postignemo još bolje poslovne rezultate.

Izvod iz zapisnika sa sastanka stručnog kolegijuma Uprave za gazdovanje šumama i lovištima možete preuzeti na sljedećem linku:
OVDJE
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima


 

 

Novosti

26.09.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 19.septembra do 26.septembra, 2022. godine.


22.09.2022.
Rješenje o ispravci greške kod cijene date na korišćenje u prvostepenoj odluci br. 01-311/22 UPI-264/1 (PRILOG)

20.09.2022.
Srećan Dan ekološke države! (FOTO ALBUM)


Povodom državnog praznika 20. septembra, Dana proglašenja Crne Gore ekološkom državom, danas je organizovana velika Ekološka akcija građana Crne Gore, u kojoj su građani zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija uklanjali otpad na putnom pravcu Danilovgrad – Nikšić – Šavnik – Žabljak.


20.09.2022.
JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Petnjica, Nikšić, Plužine, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.19.09.2022.
Gostovanje VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodina Armina Mujevića u emisiji

TEMA: Cijena ogrijevnog drveta za stanovništvo u ruralnim područjima i borba protiv bespravne sječe šuma.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.