English version
 
 
Utorak, 27.09.2022.
Broj posjeta: 4904122
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

15.08.2022. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima sa zadovoljstvom obavještava javnost da je postupak sprovođenja Javnog poziva 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu, koji je objavljen 21. juna 2022. godine, u finalnoj fazi.

Prema riječima Tenderske komisije koja sprovodi postupak za davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, donijete su odluke za sve područne jedinice. Iako je riječ o veoma obimnom poslu, sve aktivnosti odvijaju se po planu i u narednim danima sve odluke biće objavljene na sajtu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Ovom prilikom posebno želimo da istaknemo činjenicu da i pored Izmjena i dopuna Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, a koje su prouzrokovale i određene organizacione promjene u Upravi, one nisu ni na koji način usporile niti zaustavile sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje, već je postignut kontinuitet u radu. Prema preliminarnim pretpostavkama može se reći da ukupna bruto drvna masa koja je data ovim Javnim pozivom iznosi 215. 874 mł, a da će očekivani prihod, nakon realizacije svih ovih ugovora, iznositi preko 8 miliona eura. Na osnovu ovih podataka izraženo je veliko zadovoljstvo postignutim cijenama, o čemu će svi zainteresovani u narednim danima moći da se informišu na našoj web stranici www.upravazasume.me.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

 

 

Novosti

26.09.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 19.septembra do 26.septembra, 2022. godine.


22.09.2022.
Rješenje o ispravci greške kod cijene date na korišćenje u prvostepenoj odluci br. 01-311/22 UPI-264/1 (PRILOG)

20.09.2022.
Srećan Dan ekološke države! (FOTO ALBUM)


Povodom državnog praznika 20. septembra, Dana proglašenja Crne Gore ekološkom državom, danas je organizovana velika Ekološka akcija građana Crne Gore, u kojoj su građani zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija uklanjali otpad na putnom pravcu Danilovgrad – Nikšić – Šavnik – Žabljak.


20.09.2022.
JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Petnjica, Nikšić, Plužine, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.19.09.2022.
Gostovanje VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodina Armina Mujevića u emisiji

TEMA: Cijena ogrijevnog drveta za stanovništvo u ruralnim područjima i borba protiv bespravne sječe šuma.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.