English version
 
 
Petak, 20.05.2022.
Broj posjeta: 4832514
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

20.01.2022. / Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu (PRILOG)


Tenderska komisija za sprovođenje postupka za davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu, formirana rješenjem Uprave za šume, broj 01-311/21-4216/2 od 02.12.2021. godine, na osnovu člana 6, 15, 16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. List CG“ br. 44/10), člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2021. godinu, broj 04-3498 od 08.07.2021. godine („Sl list CG“ br. 80/21), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. List CG“ br.56/14, 20/15, 40/16) u postupku po Javnom pozivu 4 br. 01-311/21-4305/1 od 09.12.2021., sa izmjenama br. 01-311/21-4305/3 od 13.12.2021. i br. 01-311/21-4305/5 od 17.12.2021. godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2021. godinu, donosi odluke koje možete preuzeti na sledećim linkovima:1. PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 12a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 54a

- Gazdinska jedinica Maočnica, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Voloder II, odjeljenje 71a

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica, odjeljenje 101a


2. ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 5ab


3. BERANE:

- Gazdinska jedinica Crni vrh, odjeljenje 39a

- Gazdinska jedinica Rujišta, odjeljenje 41a


4. KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 36b


5. BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 73a


6. NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 94a


7. PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 19a


8. DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Štitovo, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Štitovo, odjeljenje 41a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 23a

 

 

Novosti

20.05.2022.
ČESTITKA (Foto)

19.05.2022.
CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2022. GODINU (Prilog)

Cijene za nedrvne šumske proizvode izražene su za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju.


16.05.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 09.maja do 16.maja, 2022. godine.


16.05.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 09.maja do 16.maja, 2022. godine.


12.05.2022.
GODIŠNJI PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA 2022. GODINU (Prilog)

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.