English version
 
 
Nedelja, 24.10.2021.
Broj posjeta: 4721774
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

01.09.2021. / REAGOVANJE

Povodom saopštenja mještana sela Vidre, objavljenog u brojnim medijima, kao i email-a Fondacije Banka hrane Crne Gore, proslijeđenog brojnim adresama, a sve u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog netačnih tvrdnji potpisnika pomenutog saopštenja, Uprava za šume Crne Gore, Područna jedinica Pljevlja daje sljedeće


 


REAGOVANJE


 


 


Uprava za šume je nakon pročitanog saopštenja preduzela sve zakonom predviđene radnje kako bi temeljno istražila navode iznijete u pomenutom saopštenju mještana sela Vidre u Pljevljima, koje je distribuirano preko Fondacije Banka Hrane na brojne druge adrese.


Već na prvo čitanje uočili smo brojne neprovjerene i netačne činjenice koje su iznijete u tom saopštenju pa ćemo ovom prilikom demantovati samo neke od njih. Najprije, konstatacija da „već šest godina traje devastacija, krčenje i uništavanje planine Gosteč“ apsolutno nije tačna, obzirom da je u pomenutom području, odnosno brdu Gosteč, riječ o sječi šuma isključivo za potrebe stanovništva u ruralnom području, a koje se u tom području obavlja od 2002. godine za tu svrhu. U skladu sa zakonskim propisima i usvojenim planskim dokumentima ta sječa šume se vrši po doznaci, za potrebe namirivanja stanovništva u ruralnim područjima ogrevom, po zakonskim odredbama - da jedno domaćinstvo može dobiti do 10m³ drveta, kako je navedeno i u saopštenju.


Dalje, u našem poslovanju nismo prepoznali kategoriju „ miljenike šumskog gazdinstva“ niti znamo ko spada u tu kategoriju i tvrdimo da niko od građana nije stavljan u povlašćen položaj u odnosu na druge niti da je moglo doći do sječe „100 do 300 m³ šume godišnje“, jer je riječ o apsolutno nezakonitoj radnji na koju bi, sigurni smo, šumarska inspekcija morala da reaguje, a iznenađujuće je da istoj to do sada nije prijavljeno niti su oni, a ni mi, upoznati sa takvim slučajevima.


Uprava za šume ne negira činjenicu da je možda došlo do prekomjerne sječe u reonu brda Gosteč, obzirom da se veliki broj domaćinstava snabdijeva ogrevnim drvetom upravo sa tog područja, a da u okolini nema bliže lokacije na kojoj bismo mogli da doznačimo potrebne količine ogrevnog drveta domaćinstvima iz tog reona. Međutim, odlučno demantujemo da je riječ o devastaciji, krčenju i divljačkom odnosu šumskog gazdinstva Pljevlja prema brdu Gosteč, a posebno da ima elemenata legalizovane korupcije od strane države, kako se navodi u saopštenju.


Uprava za šume svakako je već preduzela sve radnje kako bi se ispitali svi navodi iz pomenutog saopštenja, zbog čega i nismo htjeli unaprijed da se oglašavamo, a posebno optužbe o navodnoj korupciji. U skladu sa tim, šef Područne jedinice Pljevlja je formirao Komisiju sa zadatkom da u saradnji sa potpisnicima saopštenja i u koordinaciji sa nadležnim inspektorom šumarstva izađu na teren, obiđu sve sporne lokacije i utvrde činjenično stanje, kao i da pregledaju svu dokumentaciju u posljednjih šest godina koja se odnosi na pomenuti reon, kako bi se utvrdilo da li postoje elementi „ozakonjene korupcije“.


Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane, da će zapisnik ove komisije biti javno dostupan svima koji to žele, kao i da će se Uprava za šume oglasiti tim povodom kako bi javno saopštili činjenično stanje po osnovu optužbi iz saopštenja. U slučaju da pomenuta Komisija utvrdi da je došlo do devastacije područja na brdu Gosteč, a mišljenja smo da nije, sigurno je da će biti predložene mjere za popravljanje takvog stanja, koje će u krajnjem podrazumjevati i obustavljanje svih sječa na ovom području na određeni period. U isto vrijeme apelujemo na sve građane, koji imaju nekih saznanja da se u nekom području dešavaju ilegalne aktivnosti i bespravne sječe, da svoja saznanja dostave jedinim relevantnima adresama za ta saznanja, a to su šumarska inspekcija, Uprava policije i Uprava za šume, kako bismo u budućem periodu reagovali na efikasniji i brži način, kroz zakonom propisane procedure.


 

Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

20.10.2021.
GOSTOVANJE V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U EMISIJI "REFLEKTOR" NA TELEVIZIJI VIJESTI (Video)


TEMA: Je li odzvonilo koncesionom sistemu korišćenja šuma?
19.10.2021.
Obilježavanje svih službenih vozila Uprave za šume (FOTO/LINK)


"Iako simbolički važno, obilježavanje službenih vozila Uprave za šume od manje je važnosti od onoga što nas čeka i na čemu radimo, a to je borba protiv šumarske mafije, profesionalizacija Uprave i promjena koncepta koncesionog gazdovanja šumama", rekao je Pejović.

16.10.2021.
PEJOVIĆ – GAZDIĆ: ZAJEDNIČKI CILJ DOMAĆINSKI ODNOS I ODRŽIVO KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA (Foto/Video/Link)


Direktor Uprave za šume mr Srđan Pejović sastao se sa direktorom Agencije za zaštitu životne sredine dr Milanom Gazdićem prilikom čega su dogovorili inteziviranje institucionalne sradnje i snažnu zajedničku borbu za očuvanje prirodnih resursa Crne Gore.


15.10.2021.
GOSTOVANJE V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U EMISIJI "LINK" NA RADIJU CRNE GORE (Video)


14.10.2021.
PEJOVIĆ: "Iskorijenićemo korupirane u Upravi za šume" (FOTO/LINK)


Borba protiv šumarske mafije biće prioritet u narednom periodu, kazao je v.d. direktora Uprave za šume Srđan Pejović. On je u Emisiji Link na Radiju Crne Gore kazao da je sistem omnogućio da dosta ljudi u Upravi za šume “ogrezne” u korupciji i da će raditi na tome da se to iskorijeni. Istakao je da očekuje pomoć svih institucija.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.